+90 (537) 923 20 62

İcra Hukuku

Gerek ticari faaliyetler yürüten ticari şirketlerin gerekse günlük hayatta vatandaşların her türlü çek, senet, ipotek, rehin gibi alacaklarından kaynaklanan borçlarının takip ve tahsilatı işlemleri ve bu alanlarda karşılaşılabilecek hukuki ihtilaflarının çözümü ile ilgili olarak Denge Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hizmet etmekteyiz.

 • İflas ve Konkordato Davaları.
 • İcra Takip Davaları.
 • İhtiyati Haciz.
 • Çek, Senet ve İlamsız İcra Takipleri.
 • İflasın Ertelenmesi.
 • Nafaka Alacaklarının Takibi.
 • Çocuk Teslimi İcra Takipleri.
 • Toplu İcra Takibi.
 • Şirketler Adına Takipler.
 • İcra Takibine İtiraz.
 • İtirazın İptali ve İtirazın Kaldırılması Davaları.
 • Şahıs ve İşletmeler Arası Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Menfi Tespit Davası.
 • İstirdat Davası.
 • İstihkak Davası.
 • Kiralananın İcra Yoluyla Tahliyesi.
 • Müşterek Çocuğun Teslimi ve Çocukla Şahsi İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası.
 • Enerji Şirketlerinin Kurulmasına Dair Sözleşmeler.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) ile İlgili Her Türlü Prosedürün Takibi